Stypendium Ministra

Dziekanat Wydziału Politologii informuje, o zasadach przyznawania studentom i doktorantom stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017-2018.

Warunkiem koniecznym do przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów jest posiadanie przez studenta wybitnych osiągnięć naukowych lub artystycznych związanych z odbywanymi studiami lub za wybitne osiągnięcia w sporcie.

W przypadku doktorantów nowelizacja ustawy wprowadza warunek posiadania wybitnych osiągnięć naukowych lub artystycznych związanych ze studiami doktoranckimi.

Na stronie www MNISW: http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/opublikowane zostały:

  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom;
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom.

Niniejsze rozporządzenia określają szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra studentom i doktorantom.

Wnioski studentów i doktorantów na formularzach aktualnie obowiązujących prosimy składać w dziekanacie w terminie do dnia 18.09.2017

    Aktualności

    Data dodania
    12 lipca 2017