Stypendia MON dla kandydatów na żołnierzy

Informujemy, że Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło program stypendialny dla kandydatów na żołnierzy. Można je otrzymać na kierunkach przydatnych w siłach zbrojnych RP (lista poniżej). Wysokość stypendium to 50% kwoty uposażenia zasadniczego żołnierzy (aktualnie jest to 2280 zł brutto).

Osoba zainteresowana powołaniem do zawodowej służby wojskowej może wystąpić do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji z wnioskiem o przyznanie stypendium przez Ministra Obrony Narodowej do 31 sierpnia br.

Szczegółowe informacje znajdują się w treści rozporządzenia.

W wykazie kierunków zapewniających nabycie kwalifikacji przydatnych w siłach zbrojnych RP znajdują się m.in.:

 • bezpieczeństwo narodowe,
 • administracja,
 • dziennikarstwo,
 • komunikacja społeczna (public relations),
 • politologia,
 • stosunki międzynarodowe.

  Aktualności

  Data dodania
  23 sierpnia 2022