Studia doktoranckie - zapisy na seminarium

Zapisy na seminaria dla studentów studiów doktoranckich, na kierunku Nauki o polityce oraz Nauki o mediach.

28 października - obowiązkowe zapisy na seminaria za pomocą portalu USOSweb.

Studenci studiów doktoranckich, na kierunku Nauki o polityce oraz Nauki o mediach, przed semestrem zimowym zobowiązani są do wyboru osoby prowadzącej seminarium.

Zapisy na seminarium będą możliwe w terminie od dnia 28 października 2016 od godz. 20.00, do dnia 6 listopada 2016 do godz. 20.00.

Aby przejść do portalu USOSweb <kliknij tutaj> lub wybierz 'USOSweb' na stronie głównej Wydziału Politologii (poniżej aktualności).

    Aktualności

    Data dodania
    25 października 2016