Stosunki międzynarodowe UMCS z oceną wyróżniającą

Miło nam poinformować, że decyzją Polskiej Komisji Akredytacyjnej na mocy Uchwały nr 48/2019 Prezydium Komisji, kierunek Stosunki międzynarodowe na Wydziale Politologii otrzymał ocenę wyróżniającą. To jeden z nielicznych przypadków tego typu oceny w Polsce.

Wysoka jakość kształcenia, na którą składają się między innymi: autorska koncepcja nauczania, szeroki wachlarz przedmiotów, bogata oferta zajęć w języku angielskim, różnorodność metod dydaktycznych, wysoki stopień umiędzynarodowienia oraz zgodność koncepcji kształcenia z misją i strategią uczelni - wszystko to przyczyniło się do sukcesu nie tylko kierunku Stosunki międzynarodowe UMCS, ale też kadry naukowej Zakładu Stosunków Międzynarodowych pod kierownictwem prof. dr. hab. Marka Pietrasia, Prodziekana ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą.

Serdeczne gratulacje!

    Aktualności

    Data dodania
    28 lutego 2019