Spotkanie z prof. Pierre Rosanvallon

Wydział Politologii UMCS, Fundacja „Ponad Granicami” im. św. Jacka Odrowąża, Centrum im. Profesora Bronisława Geremka, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” zapraszają na wykład „Idea parlamentu niewidzialnych”, który wygłosi Profesor Pierre Rosanvallon w ramach konferencji "40 lat Komitetu Obrony Robotników".

Spotkanie z Profesorem Pierrem Rosanvallon odbędzie się 22 października br. o godzinie 18:00 w Trybunale Koronnym, Rynek 1.

Pierre Rosanvallon, profesor Collège de France, jest twórcą projektu „Opowiedzieć życie”, którego celem jest opisanie i zrozumienie społeczeństwa poprzez stworzenie przestrzeni wypowiadania się  jednostek niereprezentowanych („niewidzianlnych”) w dotychczasowych politycznych i medialnych dyskursach. Tworząc reprezentację-narrację oraz przestrzeń prezentacji siebie wobec innych wydobywa z anonimowości całe społeczeństwo oraz dąży do stworzenia nowego typu demokracji – demokracji narracyjnej, czyli formy funkcjonowania społeczeństwa, opartej na godności i równości wszystkich uczestników, żywych relacjach interpersonalnych, „uważności” wobec innych,  zaufaniu, otwartości.

Wstęp wolny!

Zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    20 października 2016