Spotkanie z pracownikiem Akademii Dyplomatycznej MSZ

W środę 15 listopada 2023 r., w murach Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS odbyło się spotkanie studentów z pracownikiem Akademii Dyplomatycznej MSZ, Panem Olgierdem Andruszczyszynem.

Nasz Gość opowiedział o pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz aplikacji dyplomatyczno-konsularnej. Spotkanie skierowane było do wszystkich osób zainteresowanych karierą dyplomatyczną oraz polską polityką zagraniczną. Podczas spotkania uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej informacji o funkcjonowaniu Ministerstwa oraz zadać przedstawicielowi akademii konkretne pytania poświęcone rekrutacji na aplikację dyplomatyczną. 

Organizatorami spotkania byli: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie, Instytut Andersa, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Spotkanie odbyło się w ramach "Tygodnia Służby Zagranicznej".


fot. Ihor Kolisnichenko

    Aktualności

    Data dodania
    16 listopada 2023