Spotkanie z ks. dr hab. Bohdanem Prachem

11 marca 2014 r. (wtorek) o godz. 12.00 w Sali Rady Wydziału Politologii (Plac Litewski 3, sala nr 115).

Zapraszam studentów, doktorantów i pracowników Wydziału Politologii na spotkanie z ks. dr hab. Bohdanem Prachem, JM Rektorem Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie.

JM Rektor będzie miał wykład na temat aktualnej sytuacji na Ukrainie. Spotkanie odbędzie się 11 marca 2014 r. (wtorek) o godz. 12.00 w Sali Rady Wydziału Politologii (Plac Litewski 3, sala nr 115).

Prof. dr hab. Grzegorz Janusz
Dziekan Wydziału Politologii

 

    Aktualności