Spotkanie w Białym Domu

Dr hab. Michał Łuszczuk z Zakładu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii UMCS, pełniący funkcję Sekretarza Naukowego Komitetu Badań Polarnych PAN, uczestniczył w oficjalnym spotkaniu ministrów nauki z 24 państw oraz Unii Europejskiej poświęconym rozwojowi współpracy naukowej w Arktyce w obliczu następstw zmian klimatu.

Na spotkaniu, które odbyło się 28 września br. w salach Eisenhower Building przy Białym Domu, Polskę reprezentowała Pani Minister dr hab. Teresa Czerwińska. W składzie delegacji uczestniczył także prof. dr hab. Jacek Jania – Przewodniczący Komitetu Badań Polarnych PAN.

Wydarzenie to było okazją do omówienie głównych wyzwań, jakie stoją aktualnie przed badaczami Arktyki oraz możliwości intensyfikacji współpracy naukowej w zakresie badań środowiska naturalnego oraz społecznego. Jego bezpośrednim rezultatem jest wspólna deklaracja ministrów nauki.

Warto podkreślić, iż wyjątkowe zaangażowanie MNiSW w to spotkanie, stanowiło nie tylko potwierdzenie znaczenia Dalekiej Północy dla Polski oraz uznanie wysokiej rangi prowadzonych tam polskich badań. Był to także wyraźny sygnał, iż tego typu aktywność, prowadzona szczególnie w wymiarze interdyscyplinarnym, jest ważnym i perspektywicznym elementem rozwoju polskiej nauki.

Udział dr. hab. M. Łuszczuka w tym spotkaniu stanowił m.in. okazję do promocji zaangażowania UMCS w badaniach na Svalabrdzie oraz nawiązania nowych kontaktów.

    Aktualności

    Data dodania
    29 września 2016