Spotkanie eksperckie z prof. Beatą Surmacz

14 listopada 2023 r. w ramach "Tygodnia Służby Zagranicznej" na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS odbyło się spotkanie eksperckie z dr hab. prof. UMCS Beatą Surmacz pt. "Ewolucja współczesnej dyplomacji".

Wykład, a także późniejsza dyskusja, poświęcony był ewolucji jaką przeszła dyplomacja w ostatnich latach, począwszy od znaczenia samego pojęcia, a kończąc na wpływowi nowoczesnych narzędzi na rozwój i nowy kształt dyplomacji. Spotkanie było też idealną okazją do dyskusji na temat zależności między globalizacją i fragmentacją systemu międzynarodowego, a sposobami realizacji polityki zagranicznej

Tydzień Służby Zagranicznej w Lublinie odbywa się z okazji "Dnia Służby Zagranicznej" przypadającego na dzień 16 listopada. Tego dnia w 1918 roku rozesłana została depesza dyplomatyczna notyfikująca powstanie niepodległego Państwa Polskiego. Święto polskiej dyplomacji zostało ustanowione w 2009 roku.

Organizatorami wydarzenia byli: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie, Instytut Andersa, - Rada Wydziałowa Samorządu Studentów WPiD UMCS, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Patronat nad wydarzeniem objęło Forum Młodych Dyplomatów.


fot. Ihor Kolisnichenko

    Aktualności

    Data dodania
    16 listopada 2023