Seminarium "Wyzwania i zagrożenia dla stosunków polsko-ukraińskich"

Polsko-ukraińskie międzynarodowe seminarium naukowe odbyło się z inicjatywy Instytutu Europy Środkowej oraz Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS, Centrum Europy Wschodniej UMCS we współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki.

W dyskusji po stronie polskiej wzięli udział: prof. dr hab. Marek Pietraś, Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS, Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych INPA; prof. dr hab. Beata Surmacz, Dyrektor Instytutu Europy Środkowej, Katedra Stosunków Międzynarodowych INPA; prof. dr hab. Waldemar Paruch, Kierownik Katedry Teorii i Metodologii Nauk o Polityce i Administracji INPA; prof. dr hab. Walenty Baluk, Dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego INPA; dr hab. Tomasz Stępniewski, zastępca Dyrektora Instytutu Europy Środkowej; dr Anna Bazhenova, Instytut Europy Środkowej oraz Paweł Jarosz, Instytut Europy Środkowej. Stronę ukraińską reprezentowało liczne grono uczestników: prof. dr hab. Wiktor Matwijenko, zastępca Dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych KUN, Kierownik Katedry Organizacji Międzynarodowych i Służby Dyplomatycznej; prof. dr hab. Mykoła Doroszko, Kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Regionalnych ISM KUN; prof. dr hab. Serhij Danyłenko, Kierownik Katedry Międzynarodowych Systemów Komunikacji ISM KUN; prof. dr hab. Hryhoriy Perepelycia, Katedra Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej ISM KUN; prof. dr hab. Natalia Jakowenko, Katedra Organizacji Międzynarodowych i Służby Dyplomatycznej ISM KUN; doc. dr Olena Dobrżańska, Katedra Informacji Międzynarodowej ISM KUN; doc. dr Olena Szewczenko, Katedra Międzynarodowych Systemów Komunikacji ISM KUN; doc. dr Roman Petiur, Katedra Organizacji Międzynarodowych i Służby Dyplomatycznej ISM KUN; doc. dr A. Sapsaj, Katedra Organizacji Międzynarodowych i Służby Dyplomatycznej ISM KUN; doc. dr Roman Krywonos, Katedra Międzynarodowych Studiów Regionalnych ISM; doc. dr Anatolij Jakoweć, Katedra Międzynarodowych Systemów Komunikacji ISM KUN; dr M. Kursenko, ISM KUN oraz dr H. Chłystun, ISM KUN.

 

Prace międzynarodowego seminarium rozpoczęły się od referatu wprowadzającego prof. dr. hab. Marka Pietrasia na temat Zmieniającego się ładu międzynarodowego. Implikacji dla stosunków polsko-ukraińskich. Wystąpienie spotkało się z zainteresowaniem słuchaczy oraz stanowiło dobrą podstawę do dyskusji, moderowanej przez prof. dr hab. Beatę Surmacz i prof. dr. hab. Mykołę Doroszko. Uczestnicy seminarium polsko-ukraińskiego poruszyli szereg istotnych kwestii dotyczących wyzwań i zagrożeń dla stosunków polsko-ukraińskich oraz dokonali analizy stanu aktualnego i nakreślili perspektywę polsko-ukraińskiego partnerstwa. Ponadto w trakcie spotkania promowano prace Stosunki Polski z Litwą, Białorusią i Ukrainą 450 lat po Unii Lubelskiej, Instytut Europy Środkowej, Lublin 2019 oraz W. Baluk, M. Doroszko (red.), Stosunki polsko-ukraińskie w warunkach hybrydowych zagrożeń bezpieczeństwa, Kijów-Lublin 2019.

 

    Aktualności

    Autor
    Artur Popławski
    Data dodania
    23 grudnia 2019