Ruszyły zapisy na Absolutoria UMCS 2016!

Wzorem lat ubiegłych zapisy na uroczystości absolutoryjne odbywają się u Starostów poszczególnych lat i kierunków studiów, a także w trakcie dyżurów Koordynatora Absolutoriów na poszczególnych Wydziałach oraz w pubie Rock Bar (ul. Radziszewskiego 17). Przypominamy, że potrwają do 30 kwietnia.

Poniżej znajduje się harmonogram dyżurów na poszczególnych Wydziałach. Koordynatora będzie można spotkać w holu przy głównym wejściu do każdego z Wydziałów.

Harmonogram wizyt na wydziałach:

1) 11.04.2016, godz. 9:00 - 10:30  - Wydz. Humanistyczny

2) 11.04.2016, godz. 11:00 - 12:00  - Wydz. Filozofii i Socjologii

3) 11.04.2016, godz. 12:30 - 14:00  - Wydz. Prawa i Administracji

4) 13.04.2016, godz. 9:00 - 10:30  - Wydz. Chemii

5) 13.04.2016, godz. 11:00 - 12:00  - Wydz. Matematyki, Fizyki i Informatyki

6) 13.04.2016, godz. 13:30 - 14:30 - Wydz. Biologii i Biotechnologii

7) 18.04.2016, godz. 9:00 - 10:30 - Wydz. Politologii

8) 18.04.2016, godz. 11:00 - 12:30 - Wydz. Pedagogiki i Psychologii

9) 19.04.2016, godz. 8:00 - 9:00 - Wydz. Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

10) 19.04.2016, godz. 9:00 - 10:00  - Wydz. Artystyczny

Udostępniamy również terminarz dyżurów w pubie studenckim Rock Bar (ul. Radziszewskiego 17):

1) 21.04.2016, godz. 14:00 - 16:00

2) 22.04.2016, godz. 14:00 - 16:00

3) 25.04.2016, godz. 13:00 - 16:00

4) 26.04.2016, godz. 13:00 - 16:00

5) 27.04.2016, godz. 13:00 - 16:00

6) 28.04.2016, godz. 13:00 - 16:00

7) 29.04.2016, godz. 13:00 - 16:00

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu, opłat oraz zapisów znajdują się na stronie: http://faumcs.pl/projekty/absolutoria-umcs/

    Aktualności

    Data dodania
    1 kwietnia 2016