Rozstrzygnięto konkursy najlepsze prace dyplomowe na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS

Na podstawie Regulaminu konkursów na najlepsze prace dyplomowe na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS, po recenzji złożonych na konkurs prac, Kapituła konkursów ustaliła następujący podział miejsc w rankingu na najlepsze prace dyplomowe obronione na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS w roku akademickim 2018/2019.

Wyniki Konkursu na najlepsze prace licencjackie z zakresu

Bezpieczeństwa narodowego

Nagroda główna:

lic. Joanna Nachman, Propozycja modernizacji systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania. Analiza na przykładzie wojewódzka lubelskiego (promotor dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska)

 

Wyróżnienie:

lic. Sofia Zaiats, Historyczne uwarunkowania kultury strategicznej Polski (promotor prof. dr hab. Marek Pietraś)

 

lic. Klaudia Banaś, Bezpieczeństwo funkcjonariuszy Policji na służbie (promotor prof. dr hab. Bożena Dziemidok-Olszewska)

 

Wyniki Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu

Bezpieczeństwa narodowego

Nagroda główna:

mgr Dominika Grabka, Profilowanie psychologiczne sprawców zabójstw w działalności FBI (promotor prof. dr hab. Marek Pietraś)

 

Wyniki Konkursu na najlepsze prace licencjackie z zakresu

Dziennikarstwa i komunikacji społecznej

Nagroda główna:

lic. Paulina Kijewska, Mężczyzna w filmach Władysława Pasikowskiego (promotor dr hab. Danuta Kępa-Figura)

 

Wyróżnienie:

lic. Katarzyna Śpiewak, Współczesna realizacja recenzji literackiej na przykładzie kanału "Bestselerki" w serwisie internetowym YouTube (promotor prof. dr hab. Iwona Hofman)

 

Wyniki Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu

Dziennikarstwa i komunikacji społecznej

Nagroda główna:

mgr Agnieszka Tyburcza, Mistrzowskie wcielenie gatunku - wywiady nagrodzone w konkursie Grand Press (promotor dr hab. Magdalena Piechota)

 

Wyróżnienia:

mgr Wojciech Bryk, Interekstualność jako forma gry z odbiorcą (na przykładzie serii gier komputerowych "Wiedźmin") (promotor dr hab. Danuta Kępa-Figura)

 

mgr Aleksandra Przytocka, Body positive. Estetyka ciała (promotor prof. dr hab. Krzysztof Stępnik)

 

Wyniki Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu

International Relations 

Wyróżnienie:

mgr Meiirkhan Seisenbay, Kazakhstan – an Emerging Power in Central Asia. From the Soviet Republic to Regional Player (promotor dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska)

 

Wyniki Konkursu na najlepsze prace licencjackie z zakresu

Produkcji medialnej

Nagroda główna:

lic. Agata Wiślińska, Spoiler jako popkulturowy gatunek sieciowy (promotor dr hab. Jakub Nowak)

 

Wyniki Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu

Produkcji medialnej

Nagroda główna:

mgr Krystian Styś, Easter egg jako zjawisko komunikacyjne (promotor dr hab. Danuta Kępa-Figura)

Wyróżnienia:

mgr Beata Natalia Stokłosa, Działania promocyjne uczelni wyższych. Analiza porównawcza: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytet Warszawski (promotor dr hab. Lidia Pokrzycka)

 

mgr Mateusz Urban, Film noir. Geneza, transformacja, dziedzictwo (promotor dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk)

 

 

Wyniki Konkursu na najlepsze prace licencjackie z zakresu

Stosunków międzynarodowych

im. Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia

Nagroda główna:

lic. Wasyl Khomyn, Quazi-państwa w polityce wpływów Federacji Rosyjskiej na obszarze poradzieckim (promotor prof. dr hab. Marek Pietraś)

Wyróżnienie:

lic. Paulina Kozieł, Handel międzynarodowy Chińskiej Republiki Ludowej w państwami Afryki w XXI wieku (promotor dr hab. Hanna Dumała)

 

Wyniki Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu

Stosunków międzynarodowych

im. Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia

Nagroda główna:

mgr Karol Gałus, Konflikt w Irlandii Północnej w latach 1969-1998 (promotor dr hab. Dariusz Kondrakiewicz)

 

Wyróżnienie:

mgr Wojciech Stachyra, Geostrategiczne znaczenie morskich szlaków komunikacyjnych w

regionie Azji Południowo-Wschodniej (promotor dr hab. Beata Surmacz)

 

 

Całość sporządzonej dokumentacji jest dostępna u sekretarza Kapituły konkursów na najlepsze prace dyplomowe na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS dr Eleonory Kirwiel.

 

Sekretarz Kapituły konkursu

dr Eleonora Kirwiel

    Aktualności

    Autor
    Artur Popławski
    Data dodania
    10 lutego 2020