Rozstrzygnięto konkursy na najlepsze prace licencjackie i magisterskie

W dniu 14 stycznia 2014 r. zostały rozstrzygnięte Konkursy na najlepszą pracę magisterską oraz najlepszą pracę licencjacką z zakresu politologii, medioznawstwa i komunikacji społecznej oraz stosunków międzynarodowych (im. Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia)


14 stycznia 2014 r. zostały rozstrzygnięte Konkursy na najlepszą pracę magisterską oraz najlepszą pracę licencjacką z zakresu politologii, obronione na Wydziale Politologii UMCS w roku akademickim 2012/2013 do 30 września 2013 roku.

Komisja konkursowa podjęła decyzję o przyznaniu nagród głównych i dwóch wyróżnień w obydwu konkursach.

W kategorii prac magisterskich nagrodę główną przyznano:
- mgr Maryli Skałczyńskiej-Falczyńskiej, za pracę pt.:„Żydzi amazońscy w Peru: historia i współczesność” (Promotor: Prof. dr hab. Ewa Maj).

oraz dwa równorzędne wyróżnienia przyznano:
- mgr Maciejowi Bielakowi, za pracę pt.: „Partie władzy w Federacji Rosyjskiej” (Promotor: Dr hab. Wojciech Sokół, prof. nadzw.).
- mgr Rafałowi Surdackiemu, za pracę pt.: „Polska misja wojskowa w Afganistanie w latach 2002-2013” (Promotor: Dr hab. Krystyna Trembicka, prof. nadzw.).

W kategorii prac licencjackich nagrodę główną przyznano:
- lic. Adamowi Krawcowi, za pracę pt.: „Demokracja konsocjonalna w Irlandii Północnej na przełomie XX i XXI wieku” (Promotor: Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko).

oraz dwa równorzędne wyróżnienia przyznano dla:
- lic. Eweliny Hammache, za pracę pt.: „Społeczność żydowska na terenie województwa kieleckiego” (Promotor: Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko).
- lic. Wiesława Haśca, za pracę pt.: „Współpraca organizacji pozarządowych z władzami samorządowymi w powiecie biłgorajskim w latach 2008-2012” (Promotor: Dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw.).

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na lutowym posiedzeniu Rady Wydziału Politologii.


14 stycznia 2014 r. zostały rozstrzygnięte Konkursy na najlepszą pracę magisterską i najlepszą pracę licencjacką z zakresu medioznawstwa i komunikacji społecznej, obronione na Wydziale Politologii UMCS w roku akademickim 2012/2013 do 30 września 2013 roku.

W konkursie na najlepszą pracę magisterską Komisja przyznała dwie równorzędne nagrody główne. Otrzymali je:
- mgr Przemysław Grzegorz Wiatr, za pracę pt. „Vilem Flusser – Ku filozofii mediów”, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Hudzika;
- mgr Michał Złomańczuk, za pracę pt.„Polska Radiowa. Audycje rozgłośni Polskiego Radia w Radiu – ilustrowanym tygodniku dla wszystkich (rocznik 1930)”, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Stępnika.

Wyróżnienia otrzymali:
- mgr Piotr Pasieczny, za pracę pt. „Wizerunek polityczny w sprzężeniu zwrotnym: Donald Tusk i Jarosław Kaczyński”, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Hudzika;
- mgr Paweł Świerczewski, za pracę pt. „Świat przedstawiony w twórczości filmowej Neila Jordana”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Maj.

Laureatami konkursu na najlepszą pracę licencjacką zostali:
Nagroda główna:
lic. Wojciech Florek, za pracę pt. „Reklama komercyjna w dobie nowych mediów”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Maj.
Wyróżnienia:
- lic. Karolina Lechowska, za pracę pt.„Wizja katolickiej Polski w publicystyce Szymona Hołowni”, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Włodzimierza Micha;
- lic. Arkadiusz Góral, za pracę pt. „Komentarz sportowy w radiu i telewizji. Studium porównawcze na przykładzie Włodzimierza Szaranowicza i Tomasz Zimocha”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Iwony Hofman.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na posiedzeniu Rady Wydziału Politologii w lutym 2014 roku.


ROZSTRZYGNIĘCIE
KONKURSU IM. PROFESORA ZIEMOWITA JACKA PIETRASIA
NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ
Z ZAKRESU STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Komisja konkursowa na posiedzeniu 14 stycznia 2014 r. rozstrzygnęła konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu stosunków międzynarodowych. Do konkursu zgłoszono trzy prace magisterskie (mgr mgr Krzysztof Gutowski, Olaf Pietrzyk, Kamil Rodzik) i trzy licencjackie (lic. lic. Paweł Gregorczyk, Katarzyna Matyjanko, Katarzyna Sekuła) obronione na Wydziale Politologii UMCS w roku akademickim 2012/2013 w regulaminowym terminie do 30 września 2013 r. Wszystkie prace zostały napisane pod kierunkiem prof. dra hab.Marka Pietrasia.

W kategorii PRAC MAGISTERSKICH przyznano nagrodę główną w postaci dyplomu i nagrody pieniężnej w wysokości 2055 zł (brutto) oraz wyróżnienie w postaci dyplomu i nagrody pieniężnej w wysokości 1030 zł (brutto).

Nagrodę główną otrzymał Pan Olaf Pietrzyk za pracę pt. Grupa Anonymous jako transnarodowa sieć społeczna, obronioną 2 lipca, natomiast wyróżnienie otrzymał Pan Kamil Rodzik za pracę pt. Współpraca transgraniczna Polski z państwami nieczłonkowskimi Unii Europejskiej po 2004 roku, obronioną 27 września.

W kategorii PRAC LICENCJACKICH przyznano nagrodę główną w postaci dyplomu i nagrody pieniężnej w wysokości 1370 zł (brutto) oraz wyróżnienie w postaci dyplomu i nagrody pieniężnej w wysokości 685 zł (brutto). Nagrodę główną otrzymała Pani Katarzyna Matyjanko za pracę pt. Region Arktyki w polityce państw, obronioną 2 lipca. Wyróżnienie otrzymała Pani Katarzyna Sekuła za pracę pt. Stosunki Chińskiej Republiki Ludowej i Stanów Zjednoczonych w XXI wieku, obronioną również 2 lipca.

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu stosunków międzynarodowych został ustanowiony uchwałą Rady Wydziału Politologii UMCS z 23 stycznia 1998 r. Od stycznia 2005 r. konkurs nosi imię Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na lutowym posiedzeniu Rady Wydziału Politologii.

Sekretarz Konkursu
dr hab. Hanna Dumała

    Aktualności

    Data dodania
    22 stycznia 2014