Rozmowa o projekcie „Unia, która mierzy wyżej”

„Unia, która mierzy wyżej” to jeden z najważniejszych programów edukacyjnych Komisji Europejskiej. W naszym regionie realizowany jest przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Jego celem jest zachęcenie młodych Polaków do zainteresowania się zagadnieniem integracji europejskiej. Tematyka warsztatów prowadzonych w ramach programu skupia się natomiast na nowych Wytycznych Politycznych Komisji Europejskiej, które - tak jak i sama Komisja - obowiązywać będą do 2024 roku. Podobne warsztaty były już realizowane przez Wydział Politologii i Dziennikarstwa oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej UMCS.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z dr hab. Katarzyną Stachurską-Szczesiak, koordynatorką projektu:

 

    Aktualności

    Data dodania
    31 stycznia 2020