Rekrutacja na studia I i II stopnia do 2 października

Drodzy Kandydaci, jeżeli zastanawiacie się, czy macie jeszcze szansę rozpocząć studia na naszym Wydziale – uspokajamy, macie. Ostatni dzień na rejestrację w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz złożenie dokumentów rekrutacyjnych to 2 października 2020 r. (piątek).

2 października 2020 r. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna będzie przyjmować Wasze dokumenty osobiście w godzinach od 10.00 do 14.00 w pok. A2.19, mieszczącym się na II piętrze budynku Wydziału Politologii i Dziennikarstwa przy ul. Głębokiej 45 w Lublinie. 

Dokumenty będą przyjmowane zarówno od kandydatów, którzy już biorą udział w rekrutacji, jak również maturzystów, którzy dopiero poprawili wyniki matur, oraz osób, które pod koniec września przystąpią do obron prac licencjackich. 

Aby zostać przyjętym na studia należy złożyć komplet wymaganych dokumentów:

 • studia I stopnia: (1) wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany kwestionariusz osobowy; (2) kserokopia świadectwa maturalnego/dojrzałości (i kserokopia aneksu do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) poświadczona klauzulą „Poświadczam zgodność z oryginałem” oraz własnoręcznym i czytelnym podpisem kandydata; (3) potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (kopia druku przelewu lub wydruk z systemu bankowego); (4) jedna fotografia (jak do dowodu osobistego, w rozmiarze 35x45 mm);
 • studia II stopnia: (1) wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany kwestionariusz osobowy; (2) kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia poświadczona klauzulą „Poświadczam zgodność z oryginałem” oraz własnoręcznym i czytelnym podpisem kandydata lub zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia wydane przez pracownika dziekanatu; (3) potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (kopia druku przelewu lub wydruk z systemu bankowego); (4) jedna fotografia (jak do dowodu osobistego, w rozmiarze 35x45 mm).

Pamiętajcie, aby przed złożeniem dokumentów założyć konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów i zapisać się na kierunek, który Was interesuje oraz dokonać opłaty rekrutacyjnej.

Obecnie prowadzimy rekrutację na: 

Studia I stopnia

 • Bezpieczeństwo narodowe (studia zaoczne)
 • Społeczeństwo informacyjne

Studia II stopnia

 • Administracja publiczna
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Politologia
 • Stosunki międzynarodowe

Informacje o kierunkach i szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się pod adresem www.irk.umcs.pl.

  Aktualności

  Autor
  Artur Popławski
  Data dodania
  1 października 2020