REKRUTACJA ERASMUS+ - ZAŚWIADCZENIE O ŚREDNIEJ OCEN

Informujemy, że osoby biorące udział w rekrutacji do programu wymiany akademickiej Erasmus+, które potrzebują zaświadczenia o średniej ocen wystawionego przez dziekanat Wydziału Politologii i Dziennikarstwa, nie muszą go dołączać do maila z dokumentami aplikacyjnymi – komisja rekrutacyjna sama uzyska właściwy dokument.

Ci z Państwa, którzy mają zaświadczenie wystawione przez inną jednostkę niż nasz wydział, muszą je dołączyć w formie załącznika do dokumentów aplikacyjnych.

    Aktualności

    Data dodania
    17 marca 2020