Rekrutacja ERASMUS+ WAŻNE ZMIANY!

Wszystkie osoby zainteresowanie wzięciem udziału w procedurze rekrutacyjnej do programu Erasmus+ informujemy, że z powodu tymczasowych zmian w sposobie funkcjonowania uczelni wynikających z pandemii wirusa COVID-19, decyzją Dziekana Wydziału Politologii i Dziennikarstwa wprowadzone zostały następujące zmiany w procedurze rekrutacyjnej do programu, mające na celu zapewnić maksymalne możliwe bezpieczeństwo Studentów i Pracowników uczelni:

Dokumenty prosimy wysyłać tylko w formie elektronicznej (skany listu motywacyjnego + zaświadczenia o średniej ze studiów oraz, opcjonalnie, dokumentu poświadczającego znajomość języka) na adres anna.lewartowicz@poczta.umcs.lublin.pl

W celu otrzymania zaświadczenia o średniej studiów prosimy o mailowy kontakt z dziekanatem wydziału.

Jednocześnie prosimy o dołączenie skanu podpisanego oświadczenia dot. RODO – dostępnego tutaj. Prosimy o umieszczenie w nim tej samej daty, co na liście motywacyjnym.

Termin składania dokumentów nie ulega zmianie – to czwartek 19 marca do godz. 14.00.

Rozmowy kwalifikacyjne w piątek 20 marca nie odbędą się.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się drogą online poprzez platformę Skype we wtorek 24 albo środę 25 marca. O szczegółach procedury poinformujemy w kolejnym ogłoszeniu na stronie Wydziału, nie później niż w poniedziałek 23 marca.

W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z wydziałowymi ksoordynatorami programu:

jakub.nowak@poczta.umcs.lublin.pl i adrianszumowski@o2.pl 

    Aktualności

    Data dodania
    16 marca 2020