Rankingu Szkół Wyższych – Perspektywy 2014

Sukces Dziennikarstwa i Politologii!

W tegorocznej edycji Rankingu Szkół Wyższych, przygotowywanego przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”w kategorii Ranking Kierunków Studiów 2014 dwa kierunki prowadzone przez Wydział Politologii UMCS – Dziennikarstwo i komunikacja społeczna i Politologia zajęły wysokie pozycje na liście.

Ranking Kierunków Studiów, obejmuje 38 głównych kierunków lub grup kierunków studiów. Służy pomocą kandydatom na studia i dodatkowo wskazuje na mocne strony uczelni. Skierowany jest do kandydatów na studia i absolwentów studiów pierwszego stopnia podejmujących ważne decyzje dotyczące dalszego kształcenia. Dla obu tych grup kluczowe znaczenie ma obszar i kierunek studiów.

www.perspektywy.pl

    Aktualności

    Data dodania
    27 maja 2014