Przyszłość pomiaru mediów. Polskie i zagraniczne praktyki

W dniu 22 listopada 2019 r. w Ecotech Complex UMCS (ul. Głęboka 39) odbędzie się seminarium pt. „Przyszłość pomiaru mediów. Polskie i zagraniczne praktyki”. Wydarzenie organizuje Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS oraz Związek Pracodawców Mediów Publicznych.

Seminarium ma na celu podjęcie interdyscyplinarnej i wieloaspektowej dyskusji o przyszłości pomiaru mediów. Czy możliwe jest stworzenie rzetelnego jednoźródłowego pomiaru telewizji, radia i internetu oraz mierzenie konsumpcji mediów poza domem i na urządzeniach przenośnych? Jakie zmiany na rynku mediów determinuje pomiar oglądalności? Jaki wpływ na rynek mediów mają wyniki pomiaru mediów? Jakie praktyki i rozwiązania stosowane są na rynkach zagranicznych? Jakie wnioski płyną z analizy wyników pomiarów tele- i audiometrycznych? Czy normy prawne regulują to zagadnienie, czy potrzebne są nowe rozstrzygnięcia w tym zakresie?

Na te i wiele innych pytań będą starali się znaleźć odpowiedź uczestnicy seminarium. W dyskusji zabiorą głos przedstawiciele polskich i zagranicznych mediów: osoby odpowiedzialne za zarządzanie mediami oraz prawnicy, a także przedstawiciele świata nauki, dla których tematyka pomiaru mediów jest tematem badań i naukowych analiz.

Patronat nad seminarium objął Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski oraz Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski.

Program wydarzenia znajduje się w niniejszym załączniku.

Zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    18 listopada 2019