Program Visiting Professors

Program Visiting Professors na Wydziale Politologii UMCS prowadzi rekrutację na dodatkowe zajęcia w języku angielskim w semestrze letnim dla studentów SM (1 st. III rok, 2 st. II rok) i BN (1 st. III rok, 2 st. II rok). Uczestnicy będą mogli wziąć udział w zajęciach z dwóch przedmiotów prowadzonych przez profesorów renomowanych uniwersytetów z wielu państw świata.

Pełna lista przedmiotów i wykładowcóww roku 2018/19  https://www.umcs.pl/en/visiting-professors-2018-19,15681.htm

Terminy zajęć
marzec-maj 2019, każdy przedmiot będzie trwał maksymalnie 10 dni (kumulowane zajęcia dostosowane do planu zajęć grupy).  

Liczba miejsc
na każdym roku jest ograniczona do 15 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.

Znajmość angielskiego
wymagana w stopniu wystarczającym do wysłuchania wykładu, zachęcamy osoby którym zależy na nauce angielskiego ponieważ zajęcia mają na celu m.in. podniesienie kompetencji językowych studentów.

Zaliczenie przedmiotów
na podstawie uczestnictwa w zajęciach, studenci otrzymają ponadto certyfikat uczestnictwa oraz 4 pkt ECTS (2 pkt ECTS za każdy przedmiot, uwzględnione w aneksie do dyplomu ukończenia studiów jako przedmioty dodatkowe).

Korzyści dla studentów:

 • podwyższenie kompetencji językowych
 • specjalistyczne słownictwo z dziedziny BN
 • umiędzynarodowienie procesu kształcenia
 • zwiększenie ilości przedmiotów w języku angielskim w programie studiów
 • rozszerzenie programu studiów o nową problematykę (polityka BN w różnych regionach świata)
 • rozszerzenie kontaktów międzynarodowych

Zapisy
termin 15.02.2019 r., wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do dr Rybczyńskiej (p.015, Wydział Politologii lub na portierni) lub złożyć w Biurze Projektu (DS. IKAR, ul. Czwartaków 15, 20-045 Lublin parter, p. 11), decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt
Koordynator Programu Visiting Professors  dr Julita Rybczyńska udziela wszelkich informacji mailem: julita.rybczynska@poczta.umcs.lublin,pl lub osobiście; można się umówić na spotkanie informacyjne.

Załączniki

  Aktualności

  Data dodania
  29 stycznia 2019