Profesor Iwona Hofman Prezesem PTKS

20 września 2019 r. na V Walnym Zjeździe Wyborczym Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (PTKS) w Warszawie prof. zw. dr hab. Iwona Hofman (Dziekan Wydziału Politologii UMCS oraz Kierownik Zakładu Dziennikarstwa) została wybrana na Prezesa PTKS na kolejną (trzecią) kadencję (2019-2022).

Fot: Paweł Brzeziński

Do grona Członków Zarządu wybrana została także dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak z Zakładu Dziennikarstwa na Wydziale Politologii UMCS. Pozostali Członkowie Zarządu to: prof. UJ Agnieszka Hess (Uniwersytet Jagielloński), ks. prof. dr hab. Michał Drożdż (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), dr hab. Michał Głowacki (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Katarzyna Kopecka-Piech (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Małgorzata Łosiewicz (Uniwersytet Gdański) oraz dr hab. Marek Mazur (Uniwersytet Śląski w Katowicach).

Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej (PTKS) zostało powołane 22 kwietnia 2007 r. na Walnym Zjeździe Założycielskim we Wrocławiu. Idea powołania Towarzystwa pojawiła się rok wcześniej jako efekt dyskusji podczas konferencji podsumowującej 50 lat badań nad komunikowaniem i mediami w Polsce (Wrocław, marzec 2006). Aktywność Towarzystwa ma prowadzić do integracji środowiska badaczy i praktyków komunikowania, uporządkowania obszaru studiów nad komunikowaniem i mediami oraz podniesienia ich rangi i poziomu. Cele Towarzystwa realizowane są przede wszystkim poprzez: pracę sekcji badawczych (spotkania, konferencje, projekty badawcze), odbywające się co 3 lata kongresy PTKS, wydawanie anglojęzycznego półrocznika „Central European Journal of Communication”, współpracę z naukowymi towarzystwami międzynarodowymi (ICA, ECREA, IPSA, IAMCR), rozwijanie współpracy z badaczami i uczelniami w Europie Środkowej (www.ptks.pl).

    Aktualności

    Data dodania
    24 września 2019