Prof. dr hab. Waldemar Paruch odznaczony przez Prezydenta RP

fot. Mateusz Morawiecki Facebook

Z wielką radością informujemy, że prof. dr hab. Waldemar Paruch został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polski Andrzeja Dudę jednym z najwyższych odznaczeń państwowych - Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie to zostało przyznane Panu Profesorowi za wybitne zasługi dla państwa, osiągnięcia naukowe i działalność społeczną.

Profesor jest autorem około 240 prac naukowych, w tym 25 publikacji zwartych oraz rocznicowych związanych z obecnością chrześcijaństwa w Polsce, wejściem Polski do Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jest uznanym w Polsce specjalistą z zakresu myśl politycznej, metodologii badań politologicznych, polityki zagranicznej Polski, systemów politycznych, dziejów Europy Środkowej, zarządzania strategicznego oraz jednym z prekursorów w Polsce politologii stosowanej. Znamy go jako: analityka polityki, kierownika Katedry Teorii i Metodologii Nauk o Polityce i Administracji Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS, twórcę Centrum Analiz Strategicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, eksperta ważnych projektów z zakresu polityki zagranicznej Polski (m.in. Europy Karpat, Szczytów Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej), pomysłodawcę utworzenia w Lublinie Instytutu Europy Środkowej i Muzeum Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, redaktora naczelnego wysoko punktowanego czasopisma "Przeglądu Sejmowego".

Wielkie gratulacje dla Pana Profesora!

    Aktualności

    Data dodania
    8 kwietnia 2022