Prof. dr hab. Iwona Hofman uczestniczką Kongresu ICA

W dniach od 22 do 26 maja 2014 r. prof. dr hab. Iwona Hofman brała udział w Kongresie International Communication Association, który odbywał się w Seattle (USA) pod hasłem „Communication and The Good Life”.

Prof. Iwona Hofman była jedynym badaczem reprezentującym polskie środowiska medioznawcze. Prowadziła panel europejski, zatytułowany „25 Years of Media Freedom and Democracy in the Central and East Europe”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Bułgarii, Rumunii, Chorwacji, Finlandii, m.in. Alina Dobreva, Zrinjka Perusko, Svetlana Pasti, Natalia Milewski. Problematyka panelu wiązała się z realizowanymi grantami naukowymi w ramach międzynarodowej współpracy Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Wystąpienia dotyczyły zagadnień budowy pluralistycznego systemu mediów w postkomunistycznej Europie. Analizy przedstawione w ramach panelu obejmowały doświadczenia Polski, Chorwacji, Rosji, Skandynawii, Rumunii. Dyskutowano o możliwościach systemowego ujęcia problematyki. Najwięcej pytań dotyczyło przydatności obserwacji prowadzonych w państwach Europy Centralnej dla implementowania praktyki dziennikarskiej i teorii komunikacji w państwach Europy Wschodniej lub innych aspirujących do przekształcenia systemu medialnego. Respondentami w panelu byli prof. Gianpietro Mazzoleni (Mediolan) i prof. Gunnor Nygen (Södertörn).

Kongres ICA jest najważniejszym wydarzeniem naukowym w zakresie badań mediów, dziennikarstwa i komunikacji społecznej w świecie. W tym roku uczestniczyło w nim ponad 2200 badaczy z całego świata, a miarą prestiżu uczestnictwa jest fakt, że zakwalifikowano zaledwie trzydzieści sześć procent aplikujących.

Łącznie podczas Kongresu zrealizowano 540 prezentacji, odzwierciedlających aktywność sekcji badawczych ICA. Odbyło się także 28 wydarzeń towarzyszących o charakterze stricte naukowym, przykładowo prezentacje publikacji takich wydawnictw, jak: Fordham Press, MIT Press, New York U Press, Palgrave Macmillan, Peter Lang Publishing, Routledge, Sage Publications, Stanford U Press, Wiley – Blackwell Publishing.

W trakcie panelu prowadzonego przez prof. I. Hofman odbyła się także prezentacja ostatniego numeru czasopisma PTKS „Central European Journal of Communication”, współredagowanego przez prof. G. Mazzoleniego i dr Michała Głowackiego (UW).

Autor: Magdalena Pataj

    Aktualności