Praktyki zawodowe - Doktoranci!

.

Osoby, które nie zrealizowały liczby godzin praktyk zawodowych, o które wnioskowały w piśmie do Dziekana Wydziału Politologii, proszę o przesłanie swoich danych (imię, nazwisko, rok studiów, Zakład) oraz liczby godzin, o których mowa powyżej na adres: magdalenapataj1@gmail.com do dnia 7 maja 2015 roku.

Ogłoszenie to dotyczy tylko osób, które nie zrealizowały obniżonej ilości godzin. Doktoranci, którzy wnioskowali o obniżenie ilości godzin i zrealizowali ową ilość, różnicę pomiędzy godzinami obowiązkowymi a obniżonymi realizują w formie hospitacji.

WRSD

    Aktualności

    Data dodania
    5 maja 2015