Pracownicy Katedry IBiEM na konferencji w Książnicy Zamojskiej

20 października 2021 roku pracownicy Katedry Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej INoKSiM uczestniczyli w konferencji naukowej pt. „Biblioteka. Tradycja i nowoczesność” zorganizowanej w Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu, z okazji jubileuszu 100-lecia tej placówki. 

Podczas konferencji wspólny referat, dotyczący tożsamości biblioteki i użytkownika w dobie „przyspieszenia technologicznego”, wygłosiły dr Krystyna Kwapisiewicz-Hudzik i dr Renata Malesa. Panie zaproponowały interesujący, inspirujący do ożywionej dyskusji, naukowy dwugłos, zatytułowany „Arystokrata czy plebejusz? – książnica w erze cyfrowej”.

Obrady prowadziła dr hab. Anita Has-Tokarz, prof. UMCS, kierownik Katedry Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej.

Konferencja wpisywała się w rocznicowy program „Biblioteka Stulecia – Książnica Zamojska 1921-2021”. Miała na celu promocję dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu m.in. poprzez prezentację unikalnych, cennych dla badaczy i użytkowników, kolekcji i księgozbiorów, znajdujących się w zasobach zamojskiej biblioteki i innych instytucji, takich jak m.in. Biblioteka Uniwersytecka KUL, Muzeum Zamojskie w Zamościu, a udostępnionych użytkownikom cyfrowo. Podczas konferencji zaprezentowano także wiele innowacyjnych form działalności placówki nastawionej na upowszechnianie książki i czytelnictwa, rozwijanie środowiska czytelniczego z wykorzystaniem potencjału nowych mediów i technologii cyfrowych, wspomaganie procesu edukacji szkolnej i pozaszkolnej oraz nowe formy komunikacji z użytkownikami bibliotek.

Wśród prelegentów znaleźli się także:

 - dr hab. Roman Chymkowski, kierownik Pracowni Badań Czytelnictwa Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej w Warszawie (Stan czytelnictwa w Polsce w 2020 roku);

- dr Krzysztof Markowski, dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie (Czytelnictwo w województwie lubelskim na tle czytelnictwa w Polsce);

- dr Arkadiusz Adamczuk z Biblioteki Uniwersyteckiej KUL (Spuścizna dr. Zygmunta Klukowskiego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL);

- dr Jacek Feduszka z Muzeum Zamojskiego w Zamościu (Księgozbiór Michała Mariana Pieszki w Bibliotece Muzeum Zamojskiego w Zamościu).

A ponadto pracownicy Książnicy Zamojskiej: Piotr Bartnik, dyrektor placówki (Biblioteka Kapituły Zamojskiej przy Kolegiacie w Zamościu. Zarys historii); Piotr Piela (Dokumenty życia społecznego w zbiorach Książnicy Zamojskiej); Renata Michalik (Zasób Biblioteki Cyfrowej Książnicy Zamojskiej); Barbara Grabowska (Gra miejska jako forma promocji i narzędzie komunikacji z młodym użytkownikiem).

Serdecznie gratulujemy Książnicy pięknego jubileuszu!

Dziękujemy za zaproszenie do współpracy!

    Aktualności

    Autor
    Artur Popławski
    Data dodania
    22 października 2021