Pracownice INoPiA laureatkami nagrody im. Profesora Czesława Mojsiewicza

Podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej Europa XXI wieku (Słubice, 1-2 lutego 2024), wręczone zostały nagrody w Konkursie im. Profesora Czesława Mojsiewicza, organizowanym przez Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych za najlepszą książkę o tematyce politologicznej. Wśród nagrodzonych znalazły się prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko oraz dr Dorota Maj, które otrzymały wyróżnienie jako współautorki książki Civic/Participatory Budget in the Visegrad Group Countries in the Context of Good Practicies, Maria Curie-Skłodowska University Press (2021).

W publikacji zawarto część wyników badań uzyskanych podczas realizacji międzynarodowego projektu Participatory Budget in V4 Countries, finansowanego przez Fundusz Wyszehradzki. Prof. M. Marczewska-Rytko pełniła funkcję kierownika międzynarodowego konsorcjum, obejmującego wykonawców z Polski (dr D. Maj), Republiki Czeskiej, Słowacji  oraz Węgier. Celem projektu było zbadanie stanu i potencjalnych kierunków rozwoju budżetów obywatelskich/partycypacyjnych w państwach Grupy Wyszehradzkiej, a także sformułowanie katalogu dobrych praktyk w tym zakresie.


Konkurs na najlepszą książkę politologiczną im. Profesora Czesława Mojsiewicza ma na celu popularyzację wiedzy o polityce i naukach zainteresowanych tą sferą życia społecznego, zachowanie pamięci o profesorze Czesławie Mojsiewiczu i jego dorobku naukowym, a także nagrodzenie badaczy wyróżniających się rzetelnością, innowacyjnością i troską o wysoką efektywność i jakość prowadzonych badań.

Laureatkom serdecznie gratulujemy!

    Aktualności

    Data dodania
    7 lutego 2024