Posiedzenie Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN

13 października odbyło się pierwsze stacjonarne posiedzenie Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Polskiej Akademii Nauk.
Badacze z wiodących polskich ośrodków medioznawczych dyskutowali nad zadaniami Komitetu, które skupiają się m.in. na: opracowaniu mapy badawczej i dydaktycznej w ramach dyscypliny, przeprowadzeniu oceny zmian w systemie medialnym w Polsce, przygotowaniu rekomendacji w zakresie wykorzystania mediów cyfrowych w badaniach i komunikacji naukowej oraz edukacji.
Posiedzeniu przewodniczyła prof. dr hab. Iwona Hofman – dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS. Instytut reprezentowali ponadto prof. dr hab. Krzysztof Stępnik oraz dr Wojciech Maguś, który pełni obowiązki Sekretarza Komitetu.

    Aktualności

    Autor
    Artur Popławski
    Data dodania
    19 października 2021