Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań: teoria i praktyka

W dniach 14-15 września 2017 r. na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie odbędzie się konferencja naukowa pt. Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań: teoria i praktyka. Konferencja organizowana jest przez Komitet Badań nad Migracjami PAN, Wydział Politologii UMCS oraz Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Patronat Honorowy nad konferencją objął Prezydent Miasta Lublin.

Tradycyjnie już doroczna konferencja, organizowana przez Komitet Badań nad Migracjami PAN, jest największym i najbardziej prestiżowym wydarzeniem naukowym w środowisku polskich badaczy migracji. Spotkania te, obecne jest szóste z kolei, mają na celu nie tylko prezentację stanu badań migracyjnych ale także integrację interdyscyplinarnego środowiska badaczy. Szczególnie ważny dla organizatorów jest udział w konferencji młodych badaczy, dla których jest to niepowtarzalna okazja zaprezentowania wyników swoich dociekań.   

W tym roku w konferencji weźmie udział ponad 160 uczestników reprezentujących najważniejsze ośrodki naukowe, a także przedstawiciele instytucji państwowych i organizacji pozarządowych zaangażowanych w problematykę migracyjną. Tematem przewodnim konferencji jest współczesna polityka migracyjna, obejmująca trzy podstawowe sfery: politykę emigracyjną, imigracyjną i politykę wobec diaspory, w ujęciu teoretycznym i praktycznym. W jej ramach zaplanowano przeprowadzenie jednej sesji plenarnej oraz 11 sesji tematycznych, zaproponowanych przez członków Komitetu Badań nad Migracjami PAN.

Konferencję poprzedzi wyjazdowe posiedzenie Komitetu Badań nad Migracjami PAN w dniu 14.09. o godz. 9.30, w trakcie którego przedstawiona zostanie najnowsza ekspertyza Komitetu na temat uchodźców w Polsce, a także informacje o pracach nad mapą badań migracyjnych w naszym kraju. 

Zapraszamy!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. Henryk Chałupczak

Strona konferencji: www.politykamigracyjna.umcs.pl

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    13 września 2017