Politologia - studia I stopnia, I rok

Uwaga studenci kierunku Politologia - studia I stopnia, I rok

Szanowni Państwo!

Uprzejmie proszę tych z Państwa, którzy dotychczas nie odebrali indeksów i nie podpisali umowy o warunkach wnoszenia opłat za studia stacjonarne o dopełnienie tej formalności w Dziekanacie Wydziału Politologii najpóźniej do dnia 19 listopada 2014 r. pod rygorem skreślenia z listy studentów.

Opiekun roku
dr Michał Wallner

 

    Aktualności

    Data dodania
    17 listopada 2014