Politologia religii - ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych

Zakład Ruchów Politycznych zaprasza 10-11 maja 2017 r. do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Politologia religii”.

Celem konferencji jest debata poświęcona politologii religii na tle innych obszarów nauk o polityce i religioznawstwa. Debata poświęcona politologii religii obejmie między innymi takie zagadnienia jak:

 • kwestie terminologiczne i metodologiczne,
 • nauka a religia,
 • czynnik religijny w badaniach politologicznych,
 • myśl społeczna różnych systemów religijnych,
 • ruchy religijne,
 • relacje religia-władza/państwo,
 • procesy instytucjonalizacji religii,
 • wolność religijna,
 • miejsce religii w porządku demokratycznym,
 • konflikty i wojny religijne,
 • mniejszości wyznaniowe,
 • sekularyzacja, prywatyzacja, deprywatyzacja religii,
 • fundamentalizm religijny,
 • przywództwo religijne,
 • rytualizm religijny,
 • religia we współczesnym świecie.

Kierownik konferencji
prof. zw. dr hab. Maria Marczewska-Rytko

Sekretarze konferencji
dr Dorota Maj
dr Marcin Pomarański
dr Kamil Aksiuto

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji (jako referenci i/lub dyskutanci) prosimy o przesyłanie kart uczestnictwa do dnia 31 marca 2017 roku drogą elektroniczną na adres: dorota.maj2@wp.pl (informacje tel. 504085343)

Opłata konferencyjna wynosi 450 zł i obejmuje:

 • udział w obradach, jeden nocleg, materiały konferencyjne,
 • opublikowanie referatu w redagowanej monografii naukowej (w serii Systemy religijne współczesnego świata) lub czasopiśmie naukowym: 12 punktów na liście ministerialnej (po uzyskaniu pozytywnych recenzji),
 • obiad, uroczystą kolację w pierwszym dniu obrad, przekąski i napoje w trakcie obrad,
 • wycieczkę.

Opłatę konferencyjną należy uiścić do dnia 30 kwietnia 2017 na konto:
73 1140 1094 0000 2905 1600 1137 z dopiskiem „Politologia religii”
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
NIP: 712-010-36-92

Monografia naukowa, w której ukażą artykuły pokonferencyjnie, zostanie opublikowana w ramach serii wydawniczej „Systemy religijne współczesnego świata”. Dotychczas w ramach serii ukazały się następujące publikacje Zakładu Ruchów Politycznych:

M. Marczewska-Rytko, Religie niechrześcijańskie w Polsce, Lublin 1997.

 • Religion in a changing Europe: between pluralism and fundamentalism: selected problems, red. M. Marczewska-Rytko, Lublin 2003.
 • M. Marczewska-Rytko., Religia i polityka w globalizującym się świecie, Lublin 2010.
 • Myśl społeczna wielkich religii świata, red. M. Marczewska-Rytko, E. Olszewski, Lublin 2013.
 • M. Pomarański, Współczesny amerykański fundamentalizm protestancki, Lublin 2013.
 • Czynnik religijny w polityce wewnątrzpaństwowej i międzynarodowej na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia. Wybrane problemy, red. M. Marczewska-Rytko, Lublin 2016.

Załączniki

  Aktualności

  Data dodania
  28 października 2016