Podziękowanie

Z okazji jubileuszu Prof. dr. hab. Jana Jachymka

dnia 16 września 2019 roku odbyło się sympozjum naukowe, które zaszczycili:

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Prof. dr hab. Stanisław Michałowski

Dziekan Wydziału Politologii Prof. dr hab. Iwona Hofman

Prodziekan Prof. dr hab. Marek Pietraś

Prodziekan Dr hab. Beata Surmacz, prof. UMCS

Prodziekan Dr hab. Wojciech Ziętara, prof. UMCS

Władzom Uczelni i Wydziału składamy wyrazy szacunku i wdzięczności
za znakomite towarzyszenie nam w ważnym wydarzeniu jubileuszowym.

 Dziękujemy pracownikom dawnego składu Zakładu Myśli Politycznej.
Wraz z nami Jubilata uczcili: Prof. dr hab. Włodzimierz Mich,
Prof. dr hab. Waldemar Paruch, Prof. dr hab. Krystyna Trembicka.   

Wyrażamy wdzięczność Koleżankom i Kolegom z Wydziału Politologii

i Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz wszystkim Państwu przybyłym na uroczystość z Białej Podlaskiej, Bydgoszczy, Krakowa, Krasnegostawu, Pułtuska, Rzeszowa, Siedlec, Torunia, Warszawy, Wrocławia, Zamościa.  

 Prosimy o przyjęcie słów uznania dla Dr Elżbiety Muciek za staranne zorganizowanie
 oprawy sympozjum, cenne rady i znakomitą realizację pracy przy finalizacji uroczystości.
Na ręce Mgr Barbary Boguty składamy wyrazy wdzięczności obecnym i byłym pracownikom dziekanatu.

Podziękowania kierujemy do Mgr Sylwii Skotnickiej za fotograficzne dokumentowanie spotkania.

Z satysfakcją przyjmujemy aktywną obecność na sympozjum wielu dawnych pracowników Wydziału Politologii, szczególną wdzięczność okazując emerytom, którzy dopełnili pamięć
o historii i współczesności Uczelni i Wydziału.

Państwa życzliwa obecność w czasie sympozjum była dla nas dopełnieniem
rocznicowych radości.

 Za muzyczne wrażenia dziękujemy Państwu
Martirosowi  Dawtianowi i Małgorzacie Krzemińskiej-Sribniak 

 Wiele radości przyniósł koncert na cześć Jubilata
w wykonaniu Zespołu Tańca Ludowego imienia Stanisława Leszczyńskiego
pod dyrekcją Lecha Leszczyńskiego.

 Wystawę „Profesor Jan Jachymek – Mistrz i Nauczyciel” znakomicie przygotowali pracownicy Archiwum i Muzeum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 Dziękujemy!

  W trakcie organizowania uroczystości jubileuszowych nieustającą pomocą służyli
pracownicy i doktoranci Zakładu Myśli Politycznej:
Prof. dr hab. Alicja Wójcik, Dr hab. Aneta Dawidowicz,
Dr Łukasz Jędrzejski, Dr Łukasz Lewkowicz, Dr Kamil Mazurek, Dr Anna Szwed-Walczak, Mgr Arkadiusz Woźniak. 

 Wszystkim Państwu z całego serca dziękujemy!

Prof. dr hab. Ewa Maj
Dr hab. Ewelina Podgajna, Dr hab. Marcin Wichmanowski
Dr Eleonora Kirwiel.

    Aktualności

    Data dodania
    20 września 2019