Podziękowania – Konferencja: „Muzyka polityczna: komunikowanie, kontestowanie, mobilizowanie

W dniu 14 czerwca 2018 r. na Wydziale Politologii odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Muzyka polityczna: komunikowanie, kontestowanie, mobilizowanie”, którą zorganizowali: Zakład Myśli Politycznej, Zakład Systemów Politycznych, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Lublinie. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym JM Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Prof. dr hab. Stanisława Michałowskiego, Prezydenta Miasta Lublin dra Krzysztofa Żuka, lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

W konferencji wzięło udział ponad 50 prelegentów m.in. z: Polskiej Akademii Nauk, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytetu SWPS, Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie, Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie.

W imieniu organizatorów za uroczyste otwarcie obrad serdecznie dziękujemy Pani Prorektor ds. Kształcenia Prof. dr. hab. Alinie Orłowskiej oraz Pani Dziekan Wydziału Politologii Prof. dr hab. Iwonie Hofman.

Podziękowania za wsparcie merytoryczne, przewodzenie obradom plenarnym kierujemy do Pani Prof. dr hab. Ewy Maj oraz Pana Prof. dr hab. Wojciecha Sokoła.

Dziękujemy przewodniczącym sekcji tematycznych za dyscyplinę czasową oraz inspirowanie dyskusji naukowej: Prof. dr hab. Alicji Wójcik, Prof. dr. hab. Piotrowi Celińskiemu, Dr hab. Anecie Dawidowicz, Dr hab. Krystynie Leszczyńskiej, Dr hab. Magdalenie Szpunar. Dr hab. Marcinowi Wichmanowskiemu.

Za pomoc organizacyjną, pracę w sekretariacie i wsparcie w dniu konferencji dziękujemy naszym niezastąpionym studentom: Pani Paulinie Artych, Pani Tetianie Chaika, Pani Karolinie Grzesik, Pani Joannie Jędrzejewskiej, Panu Aleksandrowi Korfantemu, Pani Monice Mące, Pani Annie Michalec, Pani Annie Pawelczyk, Pani Beacie Pietryczuk, Pani Agnieszce Sowie.

Dr Anna Szwed-Walczak, Dr Tomasz Bichta
Kierownicy Konferencji

Dr hab. Marcin Wichmanowski
Dr Michał Wallner
Mgr Łukasz Jędrzejski
Mgr Krzysztof Stanisław Werner
Sekretarze konferencji

    Aktualności

    Data dodania
    25 czerwca 2018