Podziękowania – Konferencja: „Bezpieczeństwo Europy - Bezpieczeństwo Polski. Metamorfozy bezpieczeństwa i zagrożeń w XX i XXI wieku: nowa jakość polityczna, militarna, demograficzna, kulturowa”

.

W dniu 24 listopada 2016 r. na Wydziale Politologii odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Bezpieczeństwo Europy – Bezpieczeństwo Polski. Metamorfozy bezpieczeństwa i zagrożeń w XX i XXI wieku: nowa jakość polityczna, militarna, demograficzna, kulturowa”, którą zorganizowali: Zakład Myśli Politycznej, Zakład Systemów Politycznych, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Lublinie. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym JM Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wojewody Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin, Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

W konferencji wzięło udział ponad 90 prelegentów m.in. z: Akademii Sztuki Wojennej, Archiwum Państwowego w Zamościu, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Instytutu Pamięci Narodowej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie.

W imieniu organizatorów za uroczyste otwarcie obrad serdecznie dziękujemy Jego Magnificencji Rektorowi Panu Prof. dr. hab. Stanisławowi Michałowskiemu oraz Panu Prodziekanowi Prof. dr. hab. Markowi Pietrasiowi, któremu ponadto wyrażamy wdzięczność za merytoryczny udział w panelu ekspertów.

Serdecznie dziękujemy Pani Dziekan Prof. dr hab. Iwonie Hofman za pomoc we wszystkich etapach przygotowania konferencji.

Za uświetnienie uroczystości dziękujemy Pani Profesor Beacie Surmacz, Prodziekan Wydziału Politologii, oraz Pani Profesor Krystynie Leszczyńskiej, prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oddział w Lublinie.

Wśród osób aktywnie zaangażowanych w przygotowanie konferencji znaleźli się: Dr Karolina Kuśmirek, Dr Grzegorz Niećko, Dr Ewelina Podgajna, Dr Marcin Wichmanowski, Mgr Łukasz Jędrzejski. Dziękujemy!

Dziękujemy przewodniczącym sekcji tematycznych za dyscyplinę czasową oraz inspirowanie dyskusji naukowej: Prof. dr hab. Alicji Wójcik, Prof. dr. hab. Czesławowi Majowi, dr Eleonorze Kirwiel, dr. Łukaszowi Lewkowiczowi, dr. Kamilowi Mazurkowi, dr. Marcinowi Wichmanowskiemu.

Dziękujemy także za pomoc i wsparcie w dniu konferencji: Dr Anecie Dawidowicz, Mgr Natalii Wiślińskiej, Mgr. Pawłowi Rybie, Mgr. Grzegorzowi Theuerowi, Mgr. Piotrowi Ziębie, Mgr. Krzysztofowi Wernerowi, Mgr. Arkadiuszowi Woźniakowi oraz naszym niezastąpionym studentom: Panu Marcinowi Bartysiowi, Panu Aleksandrowi Korfantemu, Pani Izabeli Leśko, Pani Donacie Łukasiewicz, Pani Ilonie Skolimowskiej, Pani Weronice Wapras.

Podziękowanie kierujemy również pod adresem Pana Doktora Andrzeja Dumały za wskazówki organizacyjne i cenne rady związane z przygotowaniem konferencji.

Za promocję wydarzenia oraz pamiątkowe fotografię dziękujemy Pani mgr Sylwii Skotnickiej. Szczególne słowa wdzięczności za wsparcie organizacyjne kierujemy do Pani dr Elżbiety Muciek.

Zachęcamy do zapoznania się z galerią zdjęć dokumentujących spotkanie.

Autor: Mgr Sylwia Skotnicka
http://www.umcs.pl/pl/galeria-mediow,360,bezpieczenstwo-europy-bezpieczenstwo-polski-konferencja-naukowa,43107.chtm

Autor: Dr Anna Szwed-Walczak:
https://www.dropbox.com/sh/e3cb6i1v1o9054l/AAA9jSKrWT05xAJyWnnT8ydXa?dl=0

Prof. dr hab. Ewa Maj
Kierownik Zakładu Myśli Politycznej

Prof. dr hab. Wojciech Sokół
Kierownik Zakładu Systemów Politycznych

Dr Anna Szwed-Walczak
Sekretarz konferencji


 

    Aktualności

    Data dodania
    28 listopada 2016