Podziękowania – Dzień Kultury Węgierskiej

Dnia 26 marca br. na Wydziale Politologii odbył się Dzień Kultury Węgierskiej. Na Wydziale gościliśmy Pana Zsombora Zeölda, Attaché ds. prasy i kultury w Ambasadzie Węgier w Warszawie. Obchody zostały objęte honorowym patronatem Ambasadora Węgier w Warszawie Jego Ekscelencji Dr. Ivána Gyurcsika.

Uroczystości zostały zorganizowane przez Zakład Teorii Polityki i Metodologii Politologii wraz z partnerami: Węgierskim Instytutem Kultury w Warszawie, Fundacją Twój Ruch, Kołem Naukowym Studiów Wschodnioeuropejskich UMCS, Lubelskim Towarzystwem Polsko-Węgierskim oraz Stowarzyszeniem Studenci dla Rzeczypospolitej.

W imieniu Organizatorów serdecznie dziękuję osobom zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia: Doktorantom – mgr Eunice Chojeckiej, mgr Katarzynie Mącznik, mgr. Tymoteuszowi Chojeckiemu oraz Studentom – Magdzie Szast, Annie Kosińskiej, Kornelii Chojeckiej, Janowi Szajowskiemu, Katarzynie Krzewickiej, Dominikowi Jędrkowi, Bartoszowi Janikowi, Paulinie Grządce, Tomaszowi Drozdkowi, Kamilowi Guni, Michałowi Winiarskiemu, Oldze Gaździe, Małgorzacie Gaździe, Cezaremu Kłosowiczowi.

Dzień Kultury cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno wśród studentów, jak innych mieszkańców Lublina.

 

dr hab., prof. UMCS Waldemar Paruch

Kierownik Zakładu Teorii Polityki i Metodologii Politologii

Wydziału Politologii UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    14 kwietnia 2015