Podziękowania

Podziękowania dla uczestników, wydawcy Księgi dedykowanej pamięci Profesora Edwarda Olszewskiego – W kręgu historii, politologii i emigracji, (red. nauk.) K. Leszczyńska, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2018, ss. 668 oraz wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie i przebieg Uroczystości poświęconej Osobie i Dorobkowi Naukowemu Profesora Edwarda Olszewskiego składają prof. dr hab. Iwona Hofman ¬– Dziekan Wydziału Politologii UMCS oraz Prezes Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP) – dr hab. Krystyna Leszczyńska.

Szczególne podziękowania przekazujemy dla:

J.M. Rektora UMCS – prof. dr. hab. Stanisława Michałowskiego; Wydawcy Księgi – dr. Adama Marszałka; Prezesa PTNP– prof. dr hab. Arkadiusza Żukowskiego; prof. dr hab. Grażyny Ulickiej; prof. dr hab. Alicji Stępień-Kuczyńskiej; prof. dr hab. Jerzego Jaskierni; prof. dr hab. Zbigniewa Judyckiego, prof. dr hab. Jerzego Kornasia; prof. dr hab. Jana Szreniawskiego; ks. prof. dr hab. Edwarda Walewandra; ks. prof. dr hab. Zygmunta Zielińskiego; dr hab. Marzeny Zofii Bernatowicz (prof. UMCS); dr Liany Hurskiej-Kowalczyk; dr Stanisława Dubaja; dr Bogusława Pawłowskiego; mgr Waldemara Siwka; dr Agnieszki Łukasik-Tureckiej; dr Anny Szwed-Walczak; mgr Magdaleny Kozak-Siemińskiej; mgr Beaty Leszczyńskiej i mgr Lecha Leszczyńskiego wraz z Zespołem Tańca Ludowego UMCS w Lublinie im. Stanisława Leszczyńskiego; mgr Mateusza „Rogera” Strzempy; Jana Arnala; Hanny Yacuty; Piotra Dziwury oraz mgr Anny Belki; mgr Łukasza Jędrzejskiego; mgr Agnieszki Kamińskiej; mgr inż. Michała Kozaka; mgr Anny Maksim; dr Elżbiety Muciek; mgr Bartosza Pietrzyka; mgr Marcina Sanakiewicza; mgr Sylwii Skotnickiej; mgr Agnieszki Sowy; mgr inż Artura Wójtowicza; lic. Aleksandra Korfantego; lic. Bartłomieja Machalskiego; lic. Justyny Mąkos; lic. Aleksandry Mamczur i Dominiki Polonis.

    Aktualności

    Data dodania
    21 czerwca 2018