Podziękowania

W dniu 9 czerwca 2015 r. na Wydziale Politologii odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo Europy – Bezpieczeństwo Polski”,którą zorganizował Zakład Myśli Politycznej. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wojewody Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin, Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

W konferencji wzięło udział ponad 80 prelegentów m.in. z Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Akademii Obrony Narodowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Konferencję zaszczycili:

Jego Magnificencja Rektor UMCS Prof. dr hab. Stanisław Michałowski

Dziekan Wydziału Politologii Prof. dr hab. Grzegorz Janusz

Prodziekan Prof. dr hab. Iwona Hofman

 Władzom Uczelni i Wydziału składamy wyrazy szacunku i wdzięczności za znakomite towarzyszenie nam w wydarzeniu naukowym.

Podziękowania kierujemy do mgr Sylwii Skotnickiej za wsparcie organizacyjne i życzliwą pomoc przy ustalaniu logistyki konferencyjnej.

Prosimy o przyjęcie słów uznania dla mgr Janiny Kłyż, dr Elżbiety Muciek oraz mgra inż. Artura Wojtowicza za staranną oprawę konferencji, cenne rady i znakomitą realizację pracy.

Dziękujemy Koleżankom i Kolegom, pracownikom i doktorantom z Wydziału Politologii.

Na szczególne słowa uznania zasłużyli: mgr Łukasz Jędrzejski, mgr Karolina Kuśmirek,

mgr Marta Mataczyńska, mgr Arkadiusz Woźniak – z Zakładu Myśli Politycznej

oraz mgr Diana Bednarz, mgr Natalia Wiślińska, mgr Krzysztof Werner

z Zakładu Systemów Politycznych.

Państwa życzliwy udział w organizacji konferencji był dla nas dopełnieniem  radości związanej z przygotowaniem i realizacją obrad.

Z satysfakcją przyjmujemy aktywną obecność na konferencji studentów

Wydziału Politologii oraz uczniów ze szkół objętych patronatem.

 Pamiątkowe zdjęcia:
https://www.dropbox.com/sh/hyrf1sbzxx6dtfw/AAC0_NlNUqhffcQjimesSSa8a?dl=0
http://www.umcs.pl/pl/galeria-mediow,360,bezpieczenstwo-europy-bezpieczenstwo-polski,24866.chtm

wykonały:

mgr Sylwia Skotnicka

mgr Justyna Maguś, Pracownia Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu

dr Anna Szwed-Walczak, Zakład Myśli Politycznej.

 Dziękujemy!

Ewa Maj, Wojciech Sokół, Alicja Wójcik,

Aneta Dawidowicz, Eleonora Kirwiel, Ewelina Podgajna, Anna Szwed-Walczak,

Kamil Mazurek, Łukasz Lewkowicz, Marcin Wichmanowski

    Aktualności

    Data dodania
    15 czerwca 2015