Podsumowanie 3. edycji konferencji "Popkultura poza kontekstem 3.0"

16 grudnia 2022 r. w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, odbyła się trzecia edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Popkultura poza kontekstem 3.0”, organizowanej przez Koło Naukowe Medialno-Popkulturowe „Produktywni”.

Konferencję otwarły: Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS prof. dr hab. Iwona Hofman, Prodziekan ds. studenckich Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS dr hab., prof. uczelni Małgorzata Adamik-Szysiak, Opiekun Koła „Produktywni” dr Justyna Maguś oraz członkinie komitetu organizacyjnego konferencji – przewodnicząca Koła Katarzyna Szawłoga i mgr Patrycja Winiarczyk.

Następnie 43 referaty wygłosili studenci oraz doktoranci z siedemnastu ośrodków akademickich:

 • Uniwersytet Szczeciński,
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
 • Uniwersytet Jagielloński,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Uniwersytet Rzeszowski,
 • Uniwersytet Warszawski,
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • Uniwersytet Opolski,
 • Uniwersytet Łódzki,
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 • Vysoká škola DTI,
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie,
 • Szkoła Doktorska Anthropos Instytutu Polskiej Akademii Nauk.

Tematy poruszone na konferencji były bardzo różnorodne, bowiem dotyczyły zagadnień z zakresu: kinematografii, literatury, gier komputerowych, polityki, praw autorskich, muzyki, sztuki czy teatru.


Cieszymy się, że nasi studenci podejmują kolejne aktywności, a ich przedsięwzięcia osiągają sukces w skali ogólnopolskiej!

  Aktualności

  Data dodania
  20 grudnia 2022