Plan Równości Płci

Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na posiedzeniu dn. 28.09.2022 r. przyjął Plan Równości Płci dla Uniwersytetu (UCHWAŁA Nr XXV – 19.27/22 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia Planu Równości Płci).

Pracami nad przygotowaniem planu (w szczególności przygotowaniem diagnozy w zakresie stanu równości płci na UMCS oraz opracowaniem rekomendacji) kierowała dr Agnieszka Ziętek z Katedry Administracji Publicznej w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UMCS.

Dokument obowiązuje na UMCS od obecnego roku akademickiego. Można się z nim zapoznać pod poniższym LINKIEM.

    Aktualności

    Data dodania
    17 października 2022