Panel dyskusyjny: administracja i biznes - jak efektywnie współpracować?

Serdecznie zapraszamy na panel dyskusyjny realizowany w ramach wykładu ogólnouniwersyteckiego pt. Administracja i biznes – jak efektywnie współpracować? z udziałem gości zewnętrznych reprezentujących administrację, firmy prywatne oraz instytucje otoczenia biznesu, który odbędzie się dnia 13 stycznia 2022 r. o godz. 13.00.

Spotkanie będzie miało charakter otwarty i odbędzie się w formule zdalnej za pośrednictwem aplikacji MS Teams. Celem organizacji niniejszego wydarzenia jest przedstawienie studentom oraz innym zainteresowanym osobom praktycznych aspektów współpracy obu sektorów.

W spotkaniu wezmą udział następujący goście:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości: Olga Dubrowska oraz Michał Przepiórka
  • Urząd Miasta Lublin, Referat Wspierania Przedsiębiorczości: Honorata Kępowicz-Olszówka
  • Lubelska Fundacja Rozwoju/Lubelski Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu: Cezary Pasternak
  • przedstawiciel firmy prywatnej: firma antosiewicz.edu: Katarzyna Antosiewicz

Podczas spotkania porozmawiamy m.in. o tym jakie czynniki mają wpływ na współpracę administracji i biznesu, a także jak wyglądają pola tej współpracy – uczestnicy spotkania przedstawią przykładowe działania/projekty. Podczas spotkania poruszymy także kwestie barier, które mogą się pojawić w tej relacji międzysektorowej, jak i metod sprzyjających zwiększeniu efektywności dla wspólnie podejmowanych działań.

Serdecznie zapraszamy!

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

W przypadku problemów technicznych z dostępem do spotkania lub pytań dotyczących ww. wydarzenia proszę o kontakt z Dr Elżbietą Szulc-Wałecką: elzbieta.szulc-walecka@mail.umcs.pl 

    Aktualności

    Data dodania
    11 stycznia 2022