Ósmy tom „Anuario Latinoamericano”

Zapraszam Państwa do lektury artykułów w języku angielskim, hiszpańskim i portugalskim, zamieszczonych w ósmym tomie „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” na temat „Płeć i polityka w Ameryce Łacińskiej” pod redakcją naukową Katarzyny Krzywickiej i Marii Eleny Martin.

Przejdź do zawartości tomu

Dziękuję wszystkim autorom i recenzentom tomu oraz członkom Zespołu Redakcyjnego za współpracę.

Życzę Państwu dobrej lektury i dużo zdrowia!

Redaktor Naczelna
dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. nadzw. UMCS

    Aktualności

    Autor
    Artur Popławski
    Data dodania
    27 marca 2020