Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 - I rok I stopnia

I rok I stopnia studia stacjonarne – za obowiązujący przyjęto tryb hybrydowy

 

Wykłady na kierunkach: International Relations, Politologia, Public Relations i Zarządzanie Informacją, Społeczeństwo Informacyjnetryb stacjonarny

 

Wykłady na kierunkach: Bezpieczeństwo Narodowe, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Produkcja Medialna, Stosunki Międzynarodowetryb zdalny

 

Ćwiczenia/Konwersatoria/Laboratoria: Bezpieczeństwo Narodowe, Dziennikarstwo                          i Komunikacja Społeczna, International Relations, Politologia, Produkcja Medialna, Public Relations i Zarządzenie Informacją, Społeczeństwo Informacyjne, Stosunki Międzynarodowetryb stacjonarny

 

W wyjątkowych przypadkach zajęcia zaplanowane do realizacji w trybie stacjonarnym mogą zostać przesunięte do trybu zdalnego.

 

    Aktualności

    Autor
    Artur Popławski
    Data dodania
    14 września 2020