Open Education Global Conference

Od 24 do 26 kwietnia 2018 roku w Deft University of Technology (Holandia) odbywała się światowa konferencja dotycząca efektywnego nauczania dzięki otwartym zasobom edukacyjnym (Open Education Global Conference, Transforming Education through Open Approaches).

Podczas obrad dyskutowano się nad tym w jaki sposób otwarta edukacja pomaga w rozwoju, przyczynia się do wdrażania innowacji i nowych możliwości edukacyjnych. Konferencja OE Global to najbardziej zróżnicowana międzynarodowo konferencja poświęcona wyłącznie edukacji otwartej, która przyciąga badaczy, praktyków i edukatorów z ponad 45 krajów w celu omówienia i zbadania, w jaki sposób rozwija się praktyki edukacyjne na całym świecie.

W trakcie konferencji swój referat zaprezentowała dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. UMCS. Przedstawiła wyniki badań dotyczące wykorzystywania blended learningu w szkolnictwie wyższym (ze szczególnym uwzględnieniem studiów dziennikarskich) oraz własne doświadczenia w zakresie nauczania w formule e-learningu wraz z nowymi metodami kształcenia opartymi na otwartych zasobach internetowych.

    Aktualności

    Data dodania
    8 maja 2018