Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

26 stycznia br. na Wydziale Politologii odbyły się zawody okręgowe 60. edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Tematem przewodnim tegorocznej edycji był "Polska i jej sąsiedzi. Polityka – Gospodarka – Społeczeństwo – Kultura".

Fot. Lila Pietrusiewicz

W eliminacjach okręgowych wzięło udział 57 uczestników, reprezentujących 24 szkoły ponadgimnazjalne z Lubelszczyzny. Uczestników Olimpiady powitał dr hab. Wojciech Ziętara, Prodziekan ds. Studenckich. Zawody okręgowe składały się z dwóch etapów: pisemnego i ustnego. W Komisji Okręgowej, oceniającej uczniów zasiadały dr Joanna Sanecka-Tyczyńska, dr Eleonora Kirwiel oraz dr Ewelina Podgajna.

W zawodach centralnych (III stopnia) w Warszawie w dniach 5-7 kwietnia 2019 r., nasz region będzie reprezentowało 4 uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w zawodach okręgowych.

Tegoroczni zwycięzcy:

Dariusz Sokołowski (uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 2 im. Ks. Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie, opiekun: mgr Anna Lipka-Zielińska).

Mateusz Jeleń (uczeń III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie, opiekun: dr Tomasz Jankowski).

Anna Chrzanowska (uczennica Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Lublinie, opiekun: mgr Krzysztof Niedźwiedź).

Jakub Kopeć (uczeń Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Lublinie, opiekun: mgr Krzysztof Niedźwiedź).

Uczniom i nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w zawodach centralnych.

Szczególne podziękowania kieruję do studentów Wydziału Politologii, którzy pomagali przy organizacji zawodów okręgowych. Byli to: mgr Lila Pietrusiewicz (doktorantka w Zakładzie Teorii Polityki i Metodologii Politologii) oraz Kamila Oktawia Piskorz, Bartłomiej Pluta, Przemysław Pyrz, Amadeusz Sulowski i Roman Voloshyn.

dr Joanna Sanecka-Tyczyńska
Sekretarz Okręgowy
Olimpiady Wiedzy o Polsce
i Świecie Współczesnym

    Aktualności

    Data dodania
    30 stycznia 2019