OKN "Konstytucja jako efekt kompromisu politycznego"

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.

Konstytucja jako efekt kompromisu politycznego

Z okazji 100. rocznicy uchwalenia Konstytucji RP z 17 marca 1921 roku

Konferencja w formule zdalnej (MsTeams) odbędzie się 25 maja 2021 r. (wtorek). Organizatorami konferencji są: Katedra Myśli Politycznej Instytutu Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalnego Oddział w Lublinie, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych Oddział w Lublinie, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie.

Punktem wyjścia rozważań naukowych podczas konferencji jest rocznica uchwalenia ustawy z dnia 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, która obowiązywała od 1 czerwca 1921 roku (ze zmianami wprowadzonymi 2 sierpnia 1926 r.) do 23 kwietnia 1935 roku. Uchwalona w efekcie kompromisu politycznego Ustawa zasadnicza utrwaliła kształtujący się od jesieni 1918 r. republikański charakter państwa polskiego oraz parlamentarny system rządów oparty zarówno na doświadczeniach demokracji zachodnich, jak i uwzględniający polskie tradycje ustrojowe. Wprowadziła model państwa prawnego, opartego na demokratycznych i liberalnych zasadach ustrojowych z zasadą podziału władz w wariancie parlamentarno-gabinetowego systemu rządów; trzy niezależne od siebie równoległe władze: ustawodawczą (Sejm, Senat), wykonawczą (Prezydent, Rząd), sądownicza (sądy i trybunały). Zawierała szereg praw i wolności obywatelskich m.in: ochronę życia, mienia (prawo własności), wolność sumienia obywateli niezależnie od różnicy płci, pochodzenia, narodowości, rasy i wyznania; zrównywała obywateli wobec prawa. Po II wojnie światowej deklarowano nawiązanie do jej podstawowych zasad w Manifeście PKWN i w Małej Konstytucji z 19 lutego 1947 r.

Motyw przewodni konferencji koncentruje się wokół szeroko rozumianego problemu konstytucji w myśli politycznej, systemie politycznym, w wymiarze instytucjonalnym, społecznym czy ekonomicznym, bez ograniczeń terytorialnych i temporalnych, uwarunkowań ustrojowych, dążeń oraz oczekiwań grupowych, czy jednostkowych.

Proponujemy rekonesans trzech sfer: (1) abstrakcji, idei i wartości, (2) przekazu myśli w komunikowaniu politycznym, (3) realności i praktycznego wykonania myśli politycznej.

Podczas konferencji planowane są wykładowe obrady plenarne oraz panele dyskusyjne.

Prosimy o nadsyłanie wypełnionych kart zgłoszeń do 30 kwietnia 2021 r. pocztą elektroniczną na e-mail: konferencja.konstytucja2021@gmail.com

Kierownik konferencji: Dr hab. Marcin Wichmanowski

Sekretarze konferencji: Dr Anna Szwed-Walczak, Dr Łukasz Lewkowicz

Załączniki

    Aktualności

    Autor
    Artur Popławski
    Data dodania
    27 kwietnia 2021