Ogólnopolska konferencja naukowa online: VI Zimowa Szkoła Metodologiczna

Termin:

17-18.02.2021 r.

Organizatorzy

 

Sekcja Metod, Technik i Narzędzi Badawczych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

oraz

Katedra Filozofii i Teorii Polityki

Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Przewodniczący Komitetu Naukowego konferencji
prof. dr hab. Roman Bäcker i dr Krzysztof Kasianiuk

Sekcja Metod, Technik i Narzędzi Badawczych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Katedra Filozofii i Teorii Polityki Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w szóstej Zimowej Szkole Metodologicznej, która odbędzie się on-line w dniach 17-18 lutego 2021 roku.

Wydarzenie adresowane jest do osób, które w gronie najwybitniejszych specjalistów w kraju chciałyby skonsultować swoje projekty badawcze lub aktualnie prowadzone badania pod kątem poprawności metodologicznej.  Zapraszamy przede wszystkim reprezentantów politologii, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa, nauk o mediach oraz dyscyplin pokrewnych. Możliwe będzie skonsultowanie swoich projektów badawczych przedstawianych w ramach grantów Narodowego Centrum Nauki, rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i wszelkich innych prac badawczych.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość:

 • wysłuchania wykładów eksperckich z zakresu metodologii nauk o polityce,
 • wzięcia udziału w tematycznych panelach warsztatowych, w trakcie których zaprezentują i poddadzą do dyskusji swoje koncepcje badawcze,
 • uzyskania informacji, w jaki sposób poprawnie przygotować wniosek o grant w konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Drugi dzień VI Zimowej Szkoły Metodologicznej będzie poświęcony wypracowaniu pomysłów na zespołowe projekty badawcze. Uczestnicy będą współpracować w grupach, wykorzystując zainteresowania, wiedzę oraz kompetencje w celu opracowania wspólnych problemów i podejść badawczych. Każda grupa będzie dążyć do przygotowania koncepcji badawczej, którą uczestnicy będą mogli wykorzystać do realizacji wspólnych badań. Uczestnicy zostaną zaklasyfikowani do grup na podstawie kryteriów merytorycznych i metodologicznych.

Zgłoszenia wraz z projektem badawczym zawierającym założenia metodologiczne (wzór dostępny na końcu zaproszenia)  prosimy przesyłać do 2 stycznia 2021 r. na adres sekretarza konferencji – mgr Marii Lewandowskiej: maria-lewandowska@o2.pl . Wszystkie informacje dotyczące konferencji będą dostępne na stronie internetowej https://metodologicznaszkola.umk.pl/.

Istnieje możliwość biernego uczestnictwa w konferencji (bez prezentacji projektu badawczego). W takim przypadku opłata konferencyjna pozostaje bez zmian.

Opłata za udział w konferencji:

Opłata za udział w konferencji wynosi 100 zł dla osób spoza PTNP, 50 zł dla członków PTNP.

Opłaty prosimy dokonywać na podane poniżej konto PTNP:

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych

ul. Krakowskie Przedmieście 3

00-927 Warszawa

konto bankowe: 60 1020 1156 0000 7102 0064 8402

dopisek na przelewie: VI Zimowa Szkoła

  Aktualności

  Autor
  Artur Popławski
  Data dodania
  13 listopada 2020