Ogólnopolska konferencja naukowa „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w XXI wieku. Szanse i wyzwania”

W imieniu Studenckiego Koła Dziennikarskiego Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej konferencji ,,Dziennikarstwo i komunikacja społeczna XXI wieku. Szanse i wyzwania”

Wydarzenie odbędzie się 1 kwietnia 2022 i rozpocznie się o godzinie 10:00. Całe spotkanie poprowadzone zostanie na platformie MS Teams. Link do spotkania przesłany będzie drogą mailową, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (https://tiny.pl/9lcvj).

"Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w XXI w. Szanse i wyzwania" to konferencja, podczas której będziemy rozmawiać na temat drogi, którą przeszło ogólnopojęte dziennikarstwo. Rozwój technologii przynosi za sobą coraz więcej rozwiązań również dla osób związanych z mediami. Mowa tutaj zarówno o szansach, jak i wyzwaniach, jakie towarzyszą pracy w sferze środków masowego przekazu.

Oprócz głównego tematu wśród poruszanych problemów poruszona zostanie również tematyka związana z:

  • wyzwaniami stojącymi przed dziennikarzami z powodu COVID-19,
  • branżą marketingową, w której na co dzień do czynienia mamy z gatunkami dziennikarskimi (content marketing, copywriting SEO etc.),
  • nawiązywaniem relacji i ogólnopojętą komunikacją społeczną.

Konferencje naukowe to okazja do wymienienia się swoimi badaniami i spostrzeżeniami na podjęty problem. W tym roku niezmiennie pozostajemy przy dziedzinie, która jest niezwykle bliska naszemu Studenckiemu Kołu Dziennikarskiemu.

Informacje o patronatach oraz harmonogram konferencji pojawi się w dyskusji na naszym Facebookowym wydarzeniu: https://fb.me/e/1WDoSC2jK

Zapraszamy do bieżącego śledzenia wydarzenia oraz profili społecznościowych naszego koła.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: skd.umcs@gmail.com

Wydarzenie jest częścią projektu Studenckiego Koła Dziennikarskiego Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS ,,NaukON. Zrzeszamy środowisko naukowe, popularyzując naukę!”. Organizowane jest ze środków Grantu Władz Rektorskich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


    Aktualności

    Data dodania
    14 marca 2022