Ogłoszenie naboru wniosków w Programie im. Ulama

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych uprzejmie informuje o otwarciu naboru wniosków w Programie im. Ulama Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Celem programu jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwoli na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Uczelnie oraz instytuty naukowe i badawcze będą mogły zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę, czy też wesprą instytucję w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

Aplikację w programie składa indywidualny naukowiec, który uzyskał stopień naukowy doktora w kraju innym niż Polska, nie ma polskiego obywatelstwa, a także od co najmniej 2017 r. nie mieszkał, nie pracował ani nie studiował w Polsce. 

Termin składania wniosków upływa 23.04.2019 r.

Źródło: NAWA (szczegółowe informacje).


Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej   
tel. 81 537 53 86, 537 54 98, 537 53 58

e-mail: bwm@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    24 stycznia 2019