Obowiązkowe zapisy na seminarium – wykaz prowadzących

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia (2 rok), II stopnia (1 rok); Politologia I stopnia (2 rok), II stopnia (1 rok); Stosunki międzynarodowe I stopnia (2 rok), II stopnia (1 rok), muszą przed semestrem letnim roku ak. 2013/2014 zapisać się na seminarium.

Do dnia 04.02.2014 należy zarejestrować się w systemie (Jeśli masz już konto w systemie, nie zakładaj drugiego konta).

Link do systemu zapisów na przedmioty <kliknij tutaj> lub kliknij w 'Zapisy na przedmioty' na stronie głównej Wydziału Politologii (poniżej aktualności).


Zapisy zostaną uruchomione w dniach


- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia (2 rok), stacjonarne i niestacjonarne – 04.02.2014 od godz. 18.00
- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II stopnia (1 rok), stacjonarne i niestacjonarne – 04.02.2014 od godz. 20.00

- Politologia I stopnia (2 rok) – 05.02.2014 od godz. 18.00
- Politologia II stopnia (1 rok) – 05.02.2014 od godz. 20.00

- Stosunki międzynarodowe I stopnia (2 rok), stacjonarne i niestacjonarne – 06.02.2014 od godz. 18.00
- Stosunki międzynarodowe II stopnia (1 rok), stacjonarne i niestacjonarne – 06.02.2014 od godz. 20.00


Osoby prowadzące seminaria na studiach stacjonarnych


Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia (2 rok):
1. Prof. dr hab. Iwona Hofman
2. Prof. dr hab. Ewa Maj
3. Prof. dr hab. Włodzimierz Mich
4. Prof. dr hab. Jan Hudzik
5. Prof. dr hab. Krzysztof Stępnik
6. Dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza, prof. nadzw.
7. Dr hab. Jan Pleszczyński

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II stopnia (1 rok):
1. Prof. dr hab. Iwona Hofman
2. Prof. dr hab. Ewa Maj
3. Prof. dr hab. Włodzimierz Mich
4. Prof. dr hab. Jan Hudzik
5. Prof. dr hab. Krzysztof Stępnik
6. Prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska
7. Dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza, prof. nadzw.
8. Dr hab. Jan Pleszczyński

Politologia I stopnia (2 rok):
1. Prof. dr hab. Ewa Maj
2. Dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw.
3. Dr hab. Krystyna Trembicka, prof. nadzw.
4. Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko
5. Dr hab. Stefan Stępień, prof. nadzw.
6. Dr hab. Wojciech Sokół, prof. nadzw.
7. Dr hab. Alicja Wójcik, prof. nadzw.
8. Prof. dr hab. Marek Żmigrodzki

Politologia II stopnia (1 rok):
1. Prof. dr hab. Ewa Maj
2. Dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw.
3. Dr hab. Krystyna Trembicka, prof. nadzw.
4. Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko
5. Dr hab. Stefan Stępień, prof. nadzw.
6. Dr hab. Wojciech Sokół, prof. nadzw.
7. Dr hab. Alicja Wójcik, prof. nadzw.
8. Prof. dr hab. Marek Żmigrodzki

Stosunki międzynarodowe I stopnia (2 rok):
1. Prof. dr hab. Grzegorz Janusz
2. Prof. dr hab. Marek Pietraś
3. Prof. dr hab. Henryk Chałupczak
4. Dr hab. Bożena Dziemidok-Olszewska, prof. nadzw.
5. Dr hab. Czesław Maj, prof. nadzw.
6. Dr hab. Katarzyna Krzywicka
7. Dr hab. Hanna Dumała

Stosunki międzynarodowe II stopnia (1 rok):
1. Prof. dr hab. Grzegorz Janusz
2. Prof. dr hab. Marek Pietraś
3. Prof. dr hab. Henryk Chałupczak
4. Dr hab. Bożena Dziemidok-Olszewska, prof. nadzw.
5. Dr hab. Czesław Maj, prof. nadzw.
6. Dr hab. Katarzyna Krzywicka


Osoby prowadzące seminaria na studiach niestacjonarnych


Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia (2 rok):
1. Prof. dr hab. Iwona Hofman
2. Prof. dr hab. Włodzimierz Mich

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II stopnia (1 rok):
1. Prof. dr hab. Ewa Maj
2. Prof. dr hab. Krzysztof Stępnik

Stosunki międzynarodowe I stopnia (2 rok):
1. Prof. dr hab. Marek Pietraś
2. Dr hab. Czesław Maj, prof. nadzw.

Stosunki międzynarodowe II stopnia (1 rok):
1. Prof. dr hab. Marek Pietraś
2. Dr hab. Czesław Maj, prof. nadzw.

    Aktualności

    Data dodania
    31 stycznia 2014