Obowiązkowe zapisy na przedmioty fakultatywne (PF)

Informujemy, że studenci, którzy nie dokonają zapisu w systemie w podanym poniżej terminie, nie będą automatycznie przypisywani do fakultetów z wolnymi miejscami. Dlatego też dokonanie internetowego zapisu jest obowiązkowe.

Studia stacjonarne

W dniach 2.X – 9.X.2015 na przedmiotach fakultatywnych prowadzone są zajęcia organizacyjne.

Do dnia 9.X.2015 należy zarejestrować się w systemie (jeśli masz już konto, nie zakładaj drugiego konta. Sprawdź logowanie).

W dniach od 10 październikia (sobota), od godz.:

a) studia I stopnia
- 12.00 - Politologia (3 rok) oraz Stosunki międzynarodowe (3 rok)
- 12.30 - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (3 rok)
- 13.00 - Stosunki międzynarodowe (2 rok)
- 13.30 - Produkcja medialna (2 rok)
- 14.00 - Bezpieczeństwo narodowe (3 rok)

b) studia II stopnia
- 14.30 - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2 rok)
- 15.00 - Stosunki międzynarodowe (2 rok)

do dnia 11 października (niedziela) do godz. 22.00 należy dokonać zapisu na fakultety drogą internetową.

Ilość fakultetów na jakie należy dokonać zapisu podana jest w planie zajęć w kolumnie 'Uwagi'.


Studia niestacjonarne – dotyczy jedynie kierunku Bezpieczeństwo narodowe, 3 rok.

Do dnia 9.X.2015 należy zarejestrować się w systemie (jeśli masz już konto, nie zakładaj drugiego konta. Sprawdź logowanie).

W dniu 9 października 2015 r. (piątek) od godz. 20.00 należy dokonać zapisu na fakultet drogą internetową. Zapisy zostaną wyłączone w dniu 15 października 2015 r. o godz. 22.00.

Link do systemu zapisów na przedmioty kliknij <tutaj> lub kliknij w 'Zapisy na przedmioty' na stronie głównej Wydziału Politologii (poniżej aktualności).

Studenci na kierunku Studia wschodnioeuropejskie nie dokonują zapisu na fakultety, obowiązują oba przedmioty fakultatywne podane w planie zajęć.

    Aktualności

    Data dodania
    8 października 2015