Obowiązkowe zapisy na przedmioty fakultatywne (PF)

Informujemy, że studenci, którzy nie dokonają zapisu w systemie w podanym poniżej terminie, nie będą automatycznie przypisywani do fakultetów z wolnymi miejscami. Dlatego też dokonanie internetowego zapisu jest obowiązkowe.

Studia stacjonarne

W dniach 16.II – 20.II.2015 na przedmiotach fakultatywnych prowadzone są zajęcia organizacyjne.

Do dnia 20.II.2015 należy zarejestrować się w systemie (jeśli masz już konto, nie zakładaj drugiego konta. Sprawdź logowanie).

W dniach od 21 lutego (sobota), od godz.:

a) studia I stopnia

- 13.00 - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2 rok)
- 13.30 - Politologia (2 rok) oraz Stosunki międzynarodowe (2 rok)
- 14.00 - Bezpieczeństwo narodowe (2 rok)
- 14.30 - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (3 rok) oraz Politologia (3 rok)

b) studia II stopnia

- 15.00 - Stosunki międzynarodowe (1 rok) oraz Politologia (2 rok)
- 15.30 - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2 rok)

do dnia 22 lutego (niedziela) do godz. 22.00 należy dokonać zapisu na fakultety drogą internetową.

Ilość fakultetów na jakie należy dokonać zapisu podana jest w planie zajęć w kolumnie 'Uwagi'.


Studia niestacjonarne – dotyczy jedynie kierunku Bezpieczeństwo narodowe, 2 rok.

Do dnia 18.II.2015 należy zarejestrować się w systemie (jeśli masz już konto, nie zakładaj drugiego konta. Sprawdź logowanie).

W dniu 18 lutego 2015 r. (środa) od godz. 20.00 należy dokonać zapisu na fakultet drogą internetową. Zapisy zostaną wyłączone w dniu 20 lutego 2015 r. o godz. 14.00.


System zapisów na przedmioty na Wydziale Politologii oraz system zapisów na zajęcia wychowania fizycznego to dwa różne systemy.

Link do systemu zapisów na przedmioty kliknij <tutaj> lub kliknij w 'Zapisy na przedmioty' na stronie głównej Wydziału Politologii (poniżej aktualności).

Studenci na kierunku Studia wschodnioeuropejskie nie dokonują zapisu na fakultety, obowiązują oba przedmioty fakultatywne podane w planie zajęć.

 

    Aktualności

    Data dodania
    12 lutego 2015